Authority search results

Showing 12 of about 12 results

Authority search results
Authorized headings Type of heading Records
Nom personal:
Catalunya. Llei dels recursos contra la qualificació negativa dels títols o les clàusules concretes en matèria de dret català que s'hagin d'inscriure en un registre de la propietat, mercantil o de béns mobles de Catalunya (2009)
Details Nom personal 1 record
Terme de matèria:
Dret mercantil
Details Terme de matèria 4 records
Terme de matèria:
Dret mercantil Aspectes econòmics
Details Terme de matèria 1 record
Terme de matèria:
Dret mercantil Espanya
Details Terme de matèria 1 record
Terme de matèria:
Dret mercantil Europa
Details Terme de matèria 1 record
Terme de matèria:
Dret mercantil Història - Fins al 1500
Details Terme de matèria 1 record
Terme de matèria:
Dret mercantil Història S. XVI
Details Terme de matèria 1 record
Terme de matèria:
Dret mercantil i administració local
Details Terme de matèria 1 record
Terme de matèria:
Dret mercantil Legislació 1814
Details Terme de matèria 1 record
Terme de matèria:
Dret mercantil Legislació Espanya
Details Terme de matèria 2 records
Terme de matèria:
Dret mercantil Països Catalans Obres anteriors al 1800
Details Terme de matèria 1 record
Terme de matèria:
Dret mercantil Unió Europea
Details Terme de matèria 1 record

Powered by Koha