Biblioteca general i de referència

Benvinguts al nou OPAC de la Biblioteca General i de Referència. Aquesta biblioteca creada en 1993 disposa d’una col•lecció de més de 15.000 documents especialitzada en administració pública, i en particular sobre administració local que cobreix distintes matèries com: gestió en recursos humans, contractació pública, dret administratiu, planificació territorial, urbanisme, etc.

Destaquem

  • Novetats bibliogràfiques:

    La responsabilidad patrimonial de la Administración local: régimen general, urbanístico y casuística (2019)


    El derecho a la ciudad: El reto de las smart cities (2019)

News and events

NOVETATS

(published on 08/07/2019)
RSS feed for system-wide library news.
Log in to your account:

Powered by Koha